Ugradnja sigurnosnih vrata

vvv

Prilikom kupovine sigurnosnih vrata postoji niz faktora koji utiču na izbor.

Stepen sigurnosti je svakako jedan od najznačajnijih, kao i visina budžeta izdvojena za sigurnosna vrata. Bitno je da li se radi o ulaznim vratima koja se nalaze u zatvorenom, ili otvorenom prostoru (ukoliko je slučaj da se montiraju na otvorenom, onda treba voditi računa o tome da će vrata biti izložena spoljnim uticajima, kao što su kiša, sneg, sunce…). Dimenzije vrata, nadsvetlo itd. su  takođe faktori na koje treba obratiti pažnju.

Odluka o izboru sigurnosnih vrata počinje na licu mesta uzimanjem mera, snimanjem postojeće situacije i naše preporuke.

Naravno, odluka je samo vaša…