Zamena šifri i ključeva na bravama

fVršimo prekodiranje sigurnosnih brava i zamenu uložaka u bravama, tako da ne morate menjati celu bravu, ukoliko su vam potrebni novi ključevi.